Φέροντας Οργανισμός

  • Μπετόν σκυροδέτησης C25/30
  • Σίδερα και πλέγματα στυλών, από την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ κατάλληλης διατομής βάση της πολεοδομικής μελέτης.