Τοιχοποιία

  • Πλίθινα στοιχεία μάρκας «ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ»
  • Σενάζια σε κάθε τοίχο πληρώσεως.