Περιβάλλον χώρος

   
  • Μελέτη και κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου της πυλωτής με καλλωπιστικά φυτά.
  • Αυτόματο πότισμα.
  • Μελέτη και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε κατάλληλα σημεία και λειτουργία αυτών με την χρήση χρονοδιακόπτη (εφεδρικός) μέσα σε πίνακα στο χώρο των ρολογιών της ΔΕΗ.