Θεμελιακή Γείωση

  • Θεμελιακή γείωση περιμετρικά του οικοδομικού σκελετού (στο οπλισμένο σκυρόδεμα) του κτιρίου στο Α’ υπόγειο, με την χρήση αγώγιμου ράβδους πλάτους 5 εκατοστών.