Ελαιοχρωματισμοί

  • Σπατουλαριστές όλες οι επιφάνειες (δυο χέρια) και τα ταβάνια με παρετίνη (ISOMAT Extra Λεπτόκοκκη υψηλής ποιότητας)
  • Όλα τα εμφανή μπετά σπατουλαριστά (δυο χέρια) με παρετίνη (ISOMAT Extra Λεπτόκοκκη υψηλής ποιότητας)
  • Χρώματα από την εταιρεία Χρωτεξ (Α΄ποιότητα).
  • Τρίψιμο όλων των επιφανειών επί τοίχου και εμφανών μπετών με κατάλληλο ηλεκτρικό τριβείο.
  • Τρίψιμο όλων των σπατουλαρισμένων εσωτερικών επιφανειών με την χρήση τεχνητού φωτός, για άριστα αποτελέσματα λείας επιφάνειας χωρίς κυματισμούς.
  • Τρία χέρια βαψίματος σε κάθε επιφάνεια.