Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

      
  • Σύστημα εξωτερικήσ θερμοπρόσοψης απο την εταιρεία STO.
  • Πολυστερίνη κατάλληλου πάχους και IPS σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ του κτιρίου και ανάλογα την ενεργειακή του κλάση.
  • Ζώνη στεγάνωσης περιμετρικά στην τοιχοποιία και στο δάπεδο του εξώστη.
  • Πάστα τελιού επιχρίσματος οργανική με 1 mm κοκομετρία.