Φέροντας Οργανισμός

  • Μπετόν σκυροδέτησης C20/25
  • Σίδερα και πλέγματα στυλών, από την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ κατάλληλης διατομής βάση της πολεοδομικής μελέτης.